dhuroNI!

Shpëtoni jetën e fëmijëve nga Kosova!

Numri i llogarisë bankare të Kujdesit për Fëmijët e Kosovës në Kosovë është:

Numri i llogarisë së përfituesit të mbajtur në Bankën Ekonomike

14 01 00 00 00 39 41 93

Rr. Migjeni nr. 1

Prishtinë

 

Numri i llogarisë bankare të Kujdesit për Fëmijët e Kosovës në Holandë është:

NL 24 Rabo 0334 4001 39

Në emër të Kujdesit për Fëmijët e Kosovës, Putten

Dhuroni lehtë me PayPal!

Ngjitja në Kilimangjaro
për fëmijët me kancer
"Ti e ke shpëtuar një fëmijë."

Kosovarja Floriana Bajrami vendosi të ndihmojë Fondacionin Kujdesi për Fëmijët në Kosovë, në fillim të marsit 2016, duke u ngjitur në Kilimanxharo (5.895 metra lartësi mbidetare ) në Tanzani. Shokë e të njohur ndihmuan me donacione për të mbështetur financiarisht këtë kauzë. Së bashku me një grup prej 22 bjeshkatarësh arritën në majë. Dhjetë ditë më vonë ajo e emocionuar ia dorëzoi Anke Gerrits një çek prej 2.500 euro. Floriana vazhdon ngjitjen nëpër bjeshkë per fondacionin.

Floriana Bajrami, CfKK-ambasadore

 

Punon në bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në Prishtinë

Kujdesi për Fëmijët e Kosovës kryesisht drejtohet nga vullnetarë. Bordi garanton se si në afat të shkurtër dhe të gjatë, të gjitha burimet - paratë, barërat, aparatet dhe edukimi - përfundojnë aty ku ato janë të nevojshme: për fëmijët e sëmurë në Kosovë. Vetëm në këto kushte të garantuara nxitësit mund të apelojnë te të tjerët për fonde.

 

Mjekët janë të trajnuar për të shëruar njerëzit. Kujdesi për Fëmijët e Kosovës do të bëjë më të lehtë për mjekët në Kosovë për të ushtruar artin e tyre. Jetët e fëmijëve mund të shpëtohen aty me burime të kufizuara. Çdo projekt i Kujdesit për Fëmijët e Kosovës është kryer në konsultim të ngushtë me mjekë specialistë të përfshirë në Kosovë.

 

Kujdesi për Fëmijët e Kosovës ka nevojë për para. Kjo është arsyeja pse organizata është duke bërë një apel urgjent të përgjegjësisë sociale që ne të gjithë e mbajmë: nga Bordet e Drejtorëve të shumëkombësheve dhe menaxhimin e NVM-ve për çdo individ.

 

Të gjitha donacionet janë të mirëseardhura!

Algemeen nut beogende instelling logo

Statusi ANBI (institucion për të mirën e përgjithshme)

 

Për donatorët është e rëndësishme që FKfK të merr të ashtuquajturën statusin ANBI. ANBI qëndron për Algemeen Nut Beogende Instelling ose institucionit për dobi të përgjithshme. Ky status ofron avantazhe tatimore për donatorët. Fondacioni është i përjashtuar nga TVSH-ja dhe nuk ka taksa dhuratë në donacione ose përfitime të bëra në interes të publikut. Organizata gjithashtu nuk paguan asnjë taksë trashëgimie në ndonjë trashëgiminë që merr. Një status ANBI mund të jetë e rëndësishme për një donator, sepse ai / ajo merr një zbritje donacioni për qëllime të tatimit mbi të ardhurat nga donacionet për një ANBI. Etiketa e cilësisë së CBF për shoqata bamirëse është kërkuar nga Byroja Qendrore e mbledhjes së fondeve.

 

Numri-Anbi: 8524752

Regjistrimi i OJQ-së: 5300552-7

Numri i regjistrimit të Dhomës së Tregtisë: 57071187

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

SPONSORËT

TBWA/Neboko Amsterdam VU Medisch McDonald's Ermelo Communiq media, ontwerp & retail Prinses Maxima fonds
Reinhold Keller DHL worldwide express
Sterck design Van Oers accountancy & advies

Çdo qindarkë është e mirëpritur

Çdo qindarkë është e mirëpritur

 

14 01 00 00 00 39 41 93, Rr. Migjeni nr. 1, Prishtinë