Fëmijët e sëmurë NË KOSOVË

Ndërrmarrësja holandeze Anke Gerrits u prekë thellë kur pediatër Sevim Cinci ia tregoi asaj Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në konsultim me pediatren, Gerrits dhe Somsen vendosën se do të marrin masa të mobilizojnë rrjetin e tyre.

Në Holandë kërkuan ndihmën e mjekëve, avokatëve dhe specialistëve të komunikimit. Të gjithë u pajtuan që të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë këshilla falas dhe / ose mbështetje (financiare).

 

Çështje të rëndësishme në këtë fazë të pare përfshinin: si mund mbrohemi kundër korrupsionit? Si mund të sigurojmë që burimet e ofruara në fakt përfundojnë aty ku duhet?

Leodin

Një metodologji epapërshkueshme nga uji është zhvilluar me avokatë, mjekë dhe përkthyes për të parandaluar çdo formë të korrupsionit. Mjekët ndjekin një protokoll të rreptë kur trajtojnë secilin fëmijë të sëmurë që ka nevojë për barëra. Mjekët dhe prindërit e çdo pacienti janë të detyruar të nënshkruajnë një kontratë trajtimi dhe mjekimi. Mjekët holandez dhe Onkologjistët pediatrik ndjekin fëmijët në bashkëpunim me mjekët / profesorët në Grac dhe Amsterdam.

 

Në janar të vitit 2013, Kujdesi për fëmijët e Kosovës është regjistruar si një organizatë jo-qeveritare. Pak kohë më vonë, organizata dërgoi grumbullin e parë të barërave dhe pacientët e parë morën trajtimet e tyre përkatëse. Që nga prilli i vitit 2013, Kujdesi për fëmijët e Kosovës ka furnizuar të gjithë fëmijët në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në departamentin e hematologjisë / onkologjisë me citotoksikët e nevojshme, antibiotikëve; organizata është tani në konsultim me Ministrin e Shëndetësisë Publike, në mënyrë që të zvogëlojë këtë varësi nëi Kujdesin për Fëmijët e Kosovës me anë të një programi të përcaktuar në vitet e ardhshme.

Leonora Ramadani

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

SPONSORËT

TBWA/Neboko Amsterdam VU Medisch McDonald's Ermelo Communiq media, ontwerp & retail Prinses Maxima fonds
Reinhold Keller DHL worldwide express
Sterck design Van Oers accountancy & advies

Çdo qindarkë është e mirëpritur

Çdo qindarkë është e mirëpritur

 

14 01 00 00 00 39 41 93, Rr. Migjeni nr. 1, Prishtinë