KONTAKTET Fondacioni Kujdesi për Fëmijët e Kosovës

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

Krye udhëheqëse

Anke Gerrits

Ndërmarrëse, Haarlem

a.gerrits@careforkosovokids.com

 

Edona Toplica

Menaxhere e zyrës së CfKK në Prishtinë

e.toplica@careforkosovokids.com

+37744888671

 

Sevim Cinci

Pediatre, Koordinatore mjekësore

sevimcinci@hotmail.com

+37744358307

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

SPONSORËT

TBWA/Neboko Amsterdam VU Medisch McDonald's Ermelo Communiq media, ontwerp & retail Prinses Maxima fonds
Reinhold Keller DHL worldwide express
Sterck design Van Oers accountancy & advies

Çdo qindarkë është e mirëpritur

Çdo qindarkë është e mirëpritur

 

14 01 00 00 00 39 41 93, Rr. Migjeni nr. 1, Prishtinë