SI I ARRIN FKfK OBJEKTIVAT E SAJ?

FKfK dëshiron të arrijë objektivat e saj, duke ofruar ndihmë në shkallë të vogël. Përmes komunikimit të drejtpërdrejtë që është larg nga ajo burokratike, ndihma ofrohet direkt në departamentin e fëmijëve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Kjo metodë është efikase, ekonomike dhe efektive.

 

Fondacioni Kujdesi për Fëmijët e Kosovës përmban tre parime për të arritur qëllimet e saj:

1

1

Çdo veprim është i vogël dhe i pashëm. Vetëm projektet e verifikueshme, konkrete e dobi plota që janë të përshkruara mirë në kohë, në të holla dhe me personel mund të vijnë në shprehje. Në të gjitha rastet, kryesore është shërimi nga kanceri i fëmijëve kosovarë.

2

2

CfKK zbaton standarde të rrepta për vënien në dispozicion të ilaçeve dhe ushqimit përmes sondave. Në rast dyshimi zhvillohen konsultime me mjekët familjar dhe onkologjistët pediatric në kryesi. Procesi i miratimit është ankoruar përmes protokolleve të parashkruara për të gjithë mjekët e penjuar.

3

3

CfKK punon kryesisht me vullnetarë. Në Kosovë është një menaxhere e punësuar e ekipit ndërlidhës.

Në këtë mënyrë fondacioni vepron në mënyrë efikase, realizohet një kujdes mjekësor i lirë,
projektet janë efektive dhe për këto gjithashtu mund të jepet përgjegjësi.

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

SPONSORËT

TBWA/Neboko Amsterdam VU Medisch McDonald's Ermelo Communiq media, ontwerp & retail Prinses Maxima fonds
Reinhold Keller DHL worldwide express
Sterck design Van Oers accountancy & advies

Çdo qindarkë është e mirëpritur

Çdo qindarkë është e mirëpritur

 

14 01 00 00 00 39 41 93, Rr. Migjeni nr. 1, Prishtinë