OBJEKTIVAT E FONDACIONIT KUJDESI PËR FËMIJËT E KOSOVËS

1

1

Furnizimin e cito statikëve të nevojshëm (emër përmbledhës i barnave që përdoren) për fëmijët me kancer në repartin e hematologjisë/onkologjisë pediatrike në Klinikën Universitare të Kosovës për prindërit e fëmijëve të cilëtnuk janë në gjendje të bartin koston e barnave. CfKK blen barnat me një çmim të volitshëm, ashtu që të gjithë fëmijët mund të trajtohen.

Afatshkurtër

2

2

Afatmesme

Mbështetjen e onkolog-pediatërve, pediatërve dhe infermierëve me aparaturë dhe bartje të diturisë për diagnoza, trajtim dhe mjekim në spitalin e Prishtinës. Ekziston një bashkëpunim i gjatë me specialistët e Klinikës Universitare të Gracit të Austrisë, gjithashtu me pediatret - onkologë të Holandës

3

3

Garantimin lokal të fondacionit në Kosovë ashtu që pas një afati kohor të punojë i pavarur në Kosovë.

Afatgjatë

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

SPONSORËT

TBWA/Neboko Amsterdam VU Medisch McDonald's Ermelo Communiq media, ontwerp & retail Prinses Maxima fonds
Reinhold Keller DHL worldwide express
Sterck design Van Oers accountancy & advies

Çdo qindarkë është e mirëpritur

Çdo qindarkë është e mirëpritur

 

14 01 00 00 00 39 41 93, Rr. Migjeni nr. 1, Prishtinë