Edhe pse në Kosovë punohet shumë në rindërtim të ekonomisë
dhe bëhen hapa para, mbetet një kontrast i madh me Holandën. Papunësia është e lartë, mesatarja e pagës mujore është e ulët
dhe krahasuar me standardin holandez, përkujdesja shëndetësore mbetet një shteg i gjatë për të ecë.

 

Njerëzit që kanë para për ankesat e tyre shëndetësore shkojnë në klinika private apo jashtë shtetit dhe i paguajnë vetë investigimet dhe mjekimet. Njerëzit e varfër nuk kanë zgjidhje. Mjekët bëjnë atë që munden me lëndë të kufizuara
që kanë në dispozicion, po shpesh ato janë vetëm barnat e lëndët themelore.

Shumë njerëz barnat shpëtuese të jetëve si cito statikët nuk mund t’i paguajnë.

SHKURT PËR KOSOVËN

Për këtë arsye deri në 2013 vdiqën fëmijë të prindërve pa apo me pak para nga lloje kancerësh të ndryshëm që mirë mund të trajtohen. Nga fillimi i 2013 paguan Fondacioni Kujdesi për fëmijët e Kosovës trajtimin dhe mjekimin për këta fëmijë të sëmurë.

 

Kosova ka mbi 1,8 milion banorë kryesisht shqiptarë. Vlerësimi është se më shumë se gjysma e popullsisë është më e re se 25 vjet. Ky vend është aq i madh sa përafërsisht një e katërta e Holandës.

Besneeuwde bergen vlak buiten Pristina in Kosovo
Stadsgezicht van Pristina in Kosovo

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

SPONSORËT

TBWA/Neboko Amsterdam VU Medisch McDonald's Ermelo Communiq media, ontwerp & retail Prinses Maxima fonds
Reinhold Keller DHL worldwide express
Sterck design Van Oers accountancy & advies

Çdo qindarkë është e mirëpritur

Çdo qindarkë është e mirëpritur

 

14 01 00 00 00 39 41 93, Rr. Migjeni nr. 1, Prishtinë