HOE BEREIKT STICHTING

CARE FOR KOSOVO KIDS HAAR DOEL?

CfKK wil haar doelstellingen bereiken door op kleinschalige wijze hulp te bieden. Via rechtstreekse communicatie en wars van bureaucratie komt de hulp direct terecht op de kinderafdeling van het University Clinical Centre of Kosovo in Pristina. Efficiënt, goedkoop en effectief.

 

De stichting Care for Kosovo Kids hanteert drie uitgangspunten om haar doelen te bereiken:

1

1

Elke actie is kleinschalig en overzichtelijk. Alleen verifieerbare, concrete en zinvolle projecten die in geld, tijd en bemensing goed zijn omschreven, komen hiervoor in aanmerking. In alle gevallen staat de genezing van Kosovaarse kinderen met kanker centraal.

2

2

CfKK hanteert strenge normen bij het beschikbaar stellen van medicatie en sondevoeding. Bij twijfel vindt overleg plaats met de Nederlandse huisarts en kinderoncoloog in het bestuur. Het toekenningsproces is via protocollering - die aan alle betrokken artsen is voorgeschreven - verankerd.

3

3

CfKK werkt primair met vrijwilligers. In Kosovo is een liaisonmanager in dienst.
Op deze manier werkt de stichting efficiënt, wordt de medische zorg goedkoop gerealiseerd, zijn de projecten effectief en kan hierover ook verantwoording worden afgelegd.

Op deze manier werkt de stichting efficiënt, wordt de medische zorg goedkoop gerealiseerd, zijn de projecten effectief en kan hierover ook verantwoording worden afgelegd.

Care for Kosovo Kids

Postbus 42

3850 AA Ermelo

SPONSORS

TBWA/Neboko Amsterdam VU Medisch McDonald's Ermelo Communiq media, ontwerp & retail Prinses Maxima fonds
Reinhold Keller DHL worldwide express
Sterck design Van Oers accountancy & advies

ELKE GIFT IS WELKOM!

ELKE GIFT IS WELKOM!

 

NL 24 Rabo 0334 4001 39 t.n.v. Care for Kosovo Kids, Putten