Bestuurder

Bardhë Krasniqi

Na voltooiing van haar studie in de Verenigde Staten in 2014, keerde Bardha terug naar Kosovo en daar introduceerde haar vriendin Marianne haar bij Care for Kosovo Kids en het fantastische werk dat deze stichting doet voor Kosovaarse kinderen.
Sindsdien heeft ze altijd klaargestaan om CfKK waar nodig van juridisch advies te voorzien.
Bardha vindt kinderen de mooiste en meest onschuldige wezens, en ziet ze als de toekomst van Kosovo. Ze gelooft dat die toekomst mooier kan zijn door het de bijdrage van CfKK aan haar land.

Aangezien je meer vreugde haalt uit het geven van vreugde aan anderen, moet je goed nadenken over het geluk dat je kunt geven.

Kort CV

2020 – heden
Expert op het gebied van openbaar juridisch onderwijs: huiselijk geweld en gemarginaliseerde groepen bij het sectorprogramma Justitie van de Europese Unie in Kosovo – EUKOJUST

2001 – 2019
Algemeen raadsvrouw en manager, werkzaam in zowel de publieke sector als vooraanstaande internationale organisaties en door donoren gefinancierde projecten zoals: EULEX, ICO/EUSR, UNMIK European Union Pillar, USAID en UNDP. Door haar werk ondersteunde ze de verbetering van de rechtsstaat in Kosovo en maakte ze deel uit van het ICO-team dat toezicht hield op de overgang van Kosovo naar volledige onafhankelijkheid.

Bardha is een ervaren advocaat en heeft twee Masters in Rechten (LL.M) in internationaal publiek- en privaatrecht, behaald in de VS en in Kosovo.