DONEER!

Red het leven van Kosovaarse kinderen!

Het rekeningnummer van Care for Kosovo Kids in Nederland is:

NL 24 Rabo 0334 4001 39

Ten name van Care for Kosovo Kids, Putten

Het rekeningnummer van Care for Kosovo Kids in Kosovo

Accountnummer of Beneficiary held Banka Ekonomike

14 01 00 00 00 39 41 93

Str. Migjeni no. 1

Prishtina

Doneer nu gemakkelijk met PayPal!

iDeal, Creditcard of direct-debit

Doneer gemakkelijk en snel via Whydonate!

Doneer

KILIMANJARO BEKLIMMEN VOOR KINDEREN MET KANKER"

"Je hebt een kind gered."

""De Kosovaarse Floriana besloot Care for Kosovo Kids te steunen door begin maart 2016 de Kilimanjaro (5.895 meter hoog) in Tanzania te beklimmen. Vrienden en bekenden hielpen door te doneren om zo haar doel te bereiken. Samen met een groep van 22 mensen bereikte zij de top. Anderhalve week later overhandigde zij Anke Gerrits in Pristina geƫmotioneerd een cheque van 2.500 Euro. Floriana blijft klimmen voor de stichting.

Floriana Bajrami, CfKK-ambassadeur

Werkt bij Europese bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Pristina

Care for Kosovo Kids wordt grotendeels gerund door vrijwilligers.

Het bestuur garandeert dat op de korte en lange termijn alle middelen -geld, medicijnen, apparatuur en educatie- terechtkomen daar waar ze horen: bij en voor zieke kinderen in Kosovo. Alleen onder deze gewaarborgde voorwaarde vragen de initiatiefnemers geld aan anderen.


Artsen zijn opgeleid om mensen te genezen. Care for Kosovo Kids wil Kosovaarse artsen helpen hun beroep gemakkelijker uit te oefenen. Met beperkte middelen kunnen daar kinderlevens worden gered. Elke activiteit van Care for Kosovo Kids vindt plaats in nauw overleg met de betrokken medische specialisten in Kosovo.

Care for Kosovo Kids heeft geld nodig. Daarom doet de organisatie een klemmend beroep op de sociale verantwoordelijkheid die iedereen heeft. Van Raden van Commissarissen van multinationals en directies van het Midden- en Kleinbedrijf tot en met iedere particulier. Elke gift is welkom!


ANBI-STATUS


Voor donateurs is het van belang dat CfKK in het bezit is van de zogenaamde ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning geeft de donateur fiscale voordelen. Zo is de stichting vrijgesteld van BTW en hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald over een gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doet. Ook betaalt de organisatie geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Een Anbi-erkenning kan belangrijk zijn voor de donateur, omdat hij alleen giftenaftrek krijgt voor de inkomstenbelasting voor giften aan een Anbi. Bij het Centraal Bureau Fondsenwerving is het CBF-keurmerk voor Goede Doelen aangevraagd

Anbi-nummer: 8524752

NGO-registratie: 5300552-7

KvK-nummer: 57071187