Hoe financiert CfKK haar missie?

Deze organisatie springt zorgvuldig en verstandig om met geld, kennis en talenten. Elke uitgave wordt kritisch bekeken: kennen wij nog iemand die dit wil sponsoren, kan het goedkoper? Als fiscalist – accountant die al zeven jaar de jaarrekening voor CfKK opmaakt, kan ik alleen maar zeggen dat ik onder de indruk ben.’

Lenny Blaakman, directeur Fiscaliteit bij Van Oers Accountancy & Advies en lid van het CfKK bestuur.

Onze sponsors

Doneer!

Elke gift is welkom en komt ten goede aan de behandeling en genezing van kinderen met kanker in Kosovo.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Essentieel voor goede oncologische behandelingen is up-to-date kennis en kunde over kinderoncologie. Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (het Máxima) geeft geen geld, medicijnen of apparatuur, maar deelt haar kennis en kunde ruimhartig met de medische staf van de afdeling Kinderoncologie van de Universiteitskliniek in Pristina. Deze duurzame relatie is van onschatbare waarde.

Lees meer

CfKK staat aan de basis van het contact tussen het Máxima en de afdeling Kinderoncologie in Pristina. Inmiddels is de medische staf hiervan opgenomen in het Outreach Programma – het uitwisselingsprogramma – van het Máxima. Dit betekent dat in het kader van permanente educatie kinderoncologen van beide ziekenhuizen over en weer studiereizen maken. Toen tijdens de Covid-19-pandemie reizen niet mogelijk was, zetten de teams hun reguliere vergaderingen en overleg online voort. Op dit ogenblik is het onderwijs- en uitwisselingsprogramma weer op schema met live bezoeken en overleg

Fondsen

De stichting zoekt actief naar fondsen die haar doel financieel ondersteunen bij verschillende projecten. Denk aan de financiering van sondevoeding voor de patiënten in het UCCK.

Lees meer

Kostenefficiëntie begint met weten wat er exact nodig is, uitgaven beperken, voordelig inkopen en onnodige bureaucratie vermijden. Dankzij de onderhandelingsexpertise van verschillende ondernemers in het bestuur wordt er met farmaceuten en producenten van medische materialen scherp onderhandeld over de prijzen van onder meer medicijnen en sondevoeding.

Liefdadigheid

Al jaren organiseert CfKK in Nederland een liefdadigheidsdiner met veiling. Elk jaar schrijven meer mensen zich hiervoor in en wordt er meer geld opgehaald. Vanwege de corona-uitbraak (Covid–19) moest het diner in 2020 worden verdaagd tot nadere order. In de tussentijd worden potentiële sponsors en donateurs online en telefonisch benaderd, want de kosten voor de medische behandelingen lopen door en hulp blijft nodig.

ANBI

CfKK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder andere in dat er fiscale voordelen gelden voor Nederlandse sponsors. Zie hier voor de meest up-to-date informatie hierover.

Dank aan alle gulle gevers

Zonder ondersteuning van derden kan CfKK haar doel niet bereiken. Naast giften is hulp in natura – kennis, diensten, middelen – essentieel voor CfKK. Meteen in 2013 waren er instanties, bedrijven en individuen die vertrouwen stelden in de stichting en op uiteenlopende manieren een bijdrage leverden. Dankzij deze hulp zijn de afgelopen 10 jaar al honderden kinderlevens gered.

  • Stichting Salem Ermelo stelde zoveel vertrouwen in CfKK dat zij al in 2014 een vorstelijk bedrag schonk waarmee de ziekenhuiswasserette van het UCCK geheel kon worden vervangen. Deze schenking gaf de initiatiefnemers van CfKK vleugels. Het doel van Stichting Salem is mensen helpen die anderen helpen. Door medische initiatieven te ondersteunen, wil zij de gezondheidszorg in de hele wereld bevorderen. Ook later droeg Stichting Salem meerdere malen ruimhartig financieel bij aan verschillende CfKK-projecten.
  • De eigenaren van het Swiss Diamond Hotel in Pristina namen zes jaar lang alle hotelovernachtingen en -ontbijten van CfKK-bestuursleden en kinderoncologen voor hun rekening.
  • Luchtvaartmaatschappij Air Pristhina financierde gratis vliegtickets.
  • Ziekenhuizen doneerden medische apparatuur en Imesa UCP schonk samen met stichting Salem geld voor professionele wasmachines, drogers en een strijkmachine voor de wasserette van de Universiteitskliniek in Pristina met in totaal 2400 bedden.
  • De directeur van alle Postillion Hotels in Nederland maakte de hoge opbrengsten van de CfKK-liefdadigheidsdiners mogelijk door elke keer de grote bovenzaal van Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer gratis ter beschikking te stellen en het diner voor de honderden gasten te doneren.
  • De Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) liet het informatieve kinderboekje Chemo Kasper gratis vertalen en drukken in het Albanees, zodat dit gratis beschikbaar kan worden gesteld aan Kosovaarse kinderen.
  • Vele franchisenemers van McDonald’s.

Op deze manier geven en gaven bedrijven en organisaties invulling aan hun visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen. Namens de kinderen, hun ouders, de medische staf van de afdeling Kinderoncologie van het UCCK in Pristina en het bestuur van CfKK onze welgemeende dank hiervoor. Hulp blijft nodig!

Kosovaarse kinderen per jaar behandeld
ca. 0
jaar actief
0

Sponsors

‘Maatschappelijk verantwoord betrokken zijn en ondernemen’ is het afgelopen decennium steeds belangrijker geworden en kent inmiddels vele vormen. Want vooral de manier waarop een bedrijf of organisatie zich maatschappelijk manifesteert, bepaalt de waardering van de omgeving.

Op deze website wordt onder de noemer ‘Financiën’ iets gezegd over ‘gulle gevers’. Veel vormen van ondersteuning zijn voor CfKK aantrekkelijk. De ondersteuning van bijvoorbeeld het Máxima bestaat niet uit geld, maar is onbetaalbaar belangrijk voor UCCK en daarmee voor CfKK. Er zijn meer van dit soort succesvolle partnerships mogelijk.

Organisaties en bedrijven worden van harte uitgenodigd om te bekijken hoe zij kunnen samenwerken met CfKK om de gestelde doelen te bereiken. De missie van CfKK dat kinderen met kanker in Kosovo in eigen land toegang moeten hebben tot adequate zorg, komt voort uit solidariteit. Kosovo ligt in Europa en gelijke kansen voor kinderen met kanker passen bij Europa als waardengemeenschap. Dat vraagt om actie. CfKK pakt dit op en zoekt hiervoor sponsors.

 

Contactpersoon:
Edona Toplica, manager CfKK in Pristina
e.toplica@careforkosovokids.com
+38344888671