HET VERHAAL VAN: LEODIN

Leodin werd behandeld met medicatie gedoneerd door Care for Kosovo Kids. Hij werd geboren op 20 september 2008, als eerste kind. Inmiddels heeft hij ook een broertje. Het gezin woont bij een oom in huis.

Leodin kwam gezond ter wereld. Toen hij anderhalf jaar oud was, openbaarden zich de eerste verschijnselen van leukemie. Het kind voelde zich voortdurend slap en moe, had last van hoofdpijn en alles deed pijn. Na enkele tests in zijn woonplaats Lipjan werd hij doorgestuurd naar de afdeling hematologie-oncologie van het Universitair Medisch Centrum in Kosovo

Hier werd ‘acute lymfatische leukemie’ vastgesteld en Leodin moest zeven weken in het ziekenhuis blijven. Daar onderging hij de eerste chemokuren.


Hij vond het erg om zijn haar te verliezen en droeg vanaf dat moment altijd een hoedje. De ziekte van hun oudste kind was niet het enige dat zijn ouders te verduren hadden. Geen van beiden had werk en ze waren voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van het geld van familie. Hun zieke kind was aangewezen op de medicijnen die door Care for Kosovo Kids werden verstrekt.

Vanaf oktober 2013 ging Leodin het ziekenhuis in en uit. Soms werd hij hier enkele weken opgenomen, bijvoorbeeld omdat hij de griep had gekregen. Leodin is een slimme jongen met veel dromen.

Zijn behandeling op de kinderafdeling duurde van 2013 tot 2016. Helaas kwam de kanker terug. In de zomer van 2017 is besloten zijn behandeling in het buitenland voort te zetten.