DONEER
Doneer

Doneer

Het rekeningnummer van Care for Kosovo Kids in Nederland is:

NL 24 RABO 0334 4001 39

Ten name van Care for Kosovo Kids, Putten

 

Het rekeningnummer van Care for Kosovo Kids in Kosovo

Account number of Beneficiary held Banka Ekonomike

14 01 00 00 00 39 41 93

Str. Migjeni no. 1

Prishtina

Doneer via Paypal
Doneer via iDeal

Doneer via WhyDonate

Doneer