DONEER
Doneer

Stichting Care for Kosovo Kids

Sinds 2013 voorziet CfKK kinderen met kanker in Kosovo van alle medicijnen die nodig zijn voor de behandeling in het Kinderziekenhuis van het UCCK in Pristina, het enige openbare ziekenhuis in Kosovo waar deze kinderen kunnen worden behandeld.

Jaarlijks worden ongeveer 60 patiëntjes door CfKK geholpen. Met behulp van donaties maakt de stichting het mogelijk dat kinderlevens worden gered.

doneer nu

Olympisch kampioen Majlinda Kelmendi maakt patiëntje blij met haar bezoek.

Waarom Care for Kosovo Kids?

Wij hebben als hoofddoel ervoor te zorgen dat kinderen op de afdeling Hematologie-Oncologie in de Universiteitskliniek van Kosovo de benodigde medicijnen tegen kanker en ondersteunende medicatie krijgen, op basis van de formele aanvragen van de artsen. Gezien het lage gemiddelde salaris zijn niet alle ouders in staat de kosten van de medicijnen voor hun zieke kind op te brengen.

Hoe bereiken wij ons doel?

CfKK wil haar doelstellingen bereiken door op kleinschalige wijze hulp te bieden. Via rechtstreekse communicatie en wars van bureaucratie komt de hulp direct terecht op de Hematology-Oncology kinderafdeling van het University Clinical Centre of Kosovo in Pristina. Efficiënt, goedkoop en effectief.

Behandelde kinderen
Vrijwilligers
Jaar actief

Care for Kosovo Kids in beeld

Het Care for Kosovo Kids benefietdiner 2022 was een enorm succes.

Wij zijn meer dan gelukkig om met jullie te delen dat dit diner, dat op 8 juni plaatsvond in Nederland, het overweldigend bedrag van € 193,775 heeft opgebracht !

Wij zijn ontzettend trots op het grote aantal gulle en loyale supporters van de stichting voor dit fantastische resultaat. Wij vonden het een eer en een genoegen dat de Nederlandse ambassadeur in Kosovo Carin Lobbezoo, èn de Kosovaarse ambassadeur in Nederland Dren Doli, deze avond met ons doorbrachten.

Vanzelfsprekend komt het volledige ingezamelde bedrag ten goede aan CfKK projecten gericht op ondersteuning van kinderen met kanker in Kosovo.

Wij willen hier zeker ook van ganser harte alle vrijwilligers die eraan bijgedragen hebben om het diner goed te laten verlopen, bedanken!

Dinner en locatie gedoneerd door Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer 

Foto’s: Rene Van Manen enHenk Merjenburg

Styling: Anita van Hemel en Mirjam van der Pol

Tekenen van overeenkomst tussen UCCK, Prinses Máxima Center and World Child Cancer tbv. Outreach programma.

Artsen Rufadie Maçastena, Enver Hasi, Bardhyl Abrashi en Arbana Zejnullahu achter de microscoop.

Hygiëne pakket voor nieuwe patiëntjes!

Voorbereiden therapie door verpleegkundigen Trimona Behxheti en Vlora Hyseni.

Fatime Shaqiri en Rasima Kandic in de met nieuwe apparatuur voorziene keuken van het kinderziekenhuis.

Uitgifte medicijnen uit CfKK eigen ‘apotheek’.

Wat mensen over ons zeggen

“De Stichting Salem in Ermelo is een Goede Doelen Stichting die jaarlijks veel geld mag schenken aan gezondheidsprojecten, all over the world. Dat lijkt een gemakkelijke taak, maar is het allerminst. Hoe weet je zeker dat het geld dat je doneert voor een project goed terecht komt? En hoe zit het met de continuïteit van het project? En blijft er niet teveel geld hangen bij de Stichting die het geld heeft aangevraagd?”

 

“Bij de CfKK zijn we er zeker van dat op al die vragen een bevredigend antwoord valt te geven. De reeds jaren bestaande samenwerking tussen onze beide stichtingen heeft dat keer op keer bevestigd.”

“Het bestuur van de CfKK, met Anke Gerrits als boegbeeld, verdient alle lof voor de vele inspanningen die zij zich getroost voor de ernstig zieke kinderen in Kosovo. Wij zijn blij dat we de CfKK daarbij kunnen helpen. Een mooi Europees project dat steun verdient totdat het op eigen benen kan staan.”

Mr. Klaas Mollema
Voorzitter Stichting Salem Ermelo

“Het is een eer om ambassadeur te zijn van de stichting Care for Kosovo Kids. De bestuursleden hiervan zetten zich met hart en ziel belangeloos in voor kinderen met kanker in Kosovo. Als kinderarts-oncoloog ervaar ik persoonlijk hoe levensreddend en elementair het werk is dat deze stichting doet voor jonge patiëntjes met kanker in Kosovo. Help mee!”

Gertjan Kaspers
CfKK-ambassadeur

“Care for Kosovo Kids is instrumenteel geweest in het tot stand brengen van de succesvolle samenwerking tussen de afdeling Kinderoncologie van de Universiteitskliniek van Pristina en het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.”  

 

“Voor mij toont het aan hoe Kosovo en Nederland samen het verschil kunnen maken in het leven van kinderen en hun ouders in een van de moeilijkste perioden van hun leven.” 

 

“Het is niet alleen een geweldige samenwerking tussen medici en verpleegkundigen die alles in het werk te stellen om elk kind in Kosovo van kanker te genezen met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, het is ook een voorbeeld van “er voor elkaar zijn”; voor de kinderen die een ingrijpend behandeltraject doormaken; voor hun ouders die dit samen met hen doen en voor de behandelende artsen en verpleegkundigen die dit traject begeleiden.” 

 

“Die samenwerking die mensen zo dicht bij elkaar brengt, inspireert mij en laat zien waar goede vrienden samen toe in staat zijn.” 

Carin Lobbezoo
Ambassadeur van het Koninkrijk Nederland in Kosovo

“Dankzij de enorme inspanningen van CfKK profiteren kinderen met kanker in Kosovo van de samenwerking tussen het Kinderoncologie Ziekenhuis (Pristina) en het Prinses Máxima Centrum (Utrecht / Nederland). Dit verbetert hun behandeling en welzijn.”

Gerrie Willems
Voormalig ambassadeur voor Nederland in Kosovo

“Nadat Anke Gerrits en Gerry Beers mij in 2014 geïnspireerd vertelden over CfKK, raakte ik meteen enorm gemotiveerd om mij ook in te zetten voor de stichting. De jaren die daarop volgden, maakte ik vol bewondering mee hoe de zorg in Kosovo elk jaar verbeterde en er kinderlevens werden gered.”

Dr. Nadia Oeij
Kinderarts-hematoloog en voormalig bestuurslid van CfKK

Persoonlijke verhalen

ELKE GIFT IS WELKOM

Red het leven van Kosovaarse kinderen!

DONEER NU