DOELEN VAN STICHTING CARE FOR KOSOVO KIDS


Op de korte termijn

Het leveren van de benodigde cytostatica (verzamelnaam van medicijnen tegen kanker) voor kinderen met kanker op de afdeling hematologie/oncologie in de Universiteitskliniek van Kosovo. De ouders van deze kinderen zijn niet in staat de kosten hiervan te dragen. CfKK koopt de medicatie in tegen een scherpe prijs zodat alle zieke kinderen kunnen worden behandeld.


Op de middellange termijn

Het ondersteunen van Kosovaarse kinderoncologen, kinderartsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis in Pristina met apparatuur en kennisoverdracht over diagnostiek, behandelingen en medicatie. Er bestaat een langlopende samenwerking met specialisten van de universiteitskliniek in het Oostenrijkse Graz, evenals met Nederlandse kinderoncologen.


Op de lange termijn

Lokaal borgen van de stichting in Kosovo zodat die hier op termijn zelfstandig kan draaien.