Kryetarja

Anke Gerrits

Sipërmarrëse, themeluese dhe kryetare e fondacionit CfKK. Kur Anke në vitin 2012 u përball me fatin e fëmijëve me kancer në Kosovë, të cilët nuk mund të trajtoheshin nga mungesa e barnave, ajo e shndërroi këtë në një veprim pozitiv. Ky realitet duhej të ndryshonte: këta fëmijë meritojnë të njëjtin trajtim mjekësor si fëmijët në pjesën tjetër të Evropës. Dhjetë vite pas themelimit të fondacionit Anke vazhdon të përdorë rrjetin e saj të madh, në të gjithë botën, për të gjetur fonde. Dhe sigurisht që ajo monitoron nga afër nëse të gjitha ndihmat, qofshin ato para, mallra, shërbime apo arsim, përfundojnë me njerëzit e duhur. Ajo frymëzon shumë prej nesh. Anke është nënë e katër fëmijëve të rritur dhe gjyshe.

Të japësh të bën të pasur!

CV e shkurtër

2012 – tutje:
Iniciatore, bashkëthemeluese dhe Kryetare e CfKK. Sipërmarrëse me një rrjet të gjerë (ndër) kombëtar të biznesit.

1999 – tutje:
Pronare e disa restoranteve të McDonald’s.

Më parë:
Shërbimet Qendrore të Twijnstra Gudde; Menaxhere e Objektit Benelux Apple Computer B.V .; Mbështetje Softuerike Hewlett Packard.