Anëtare e bordit

Bardhë Krasniqi

Pas diplomimit në SHBA në vitin 2014, Bardha u kthye në Kosovë dhe shoqja e saj Marianne e prezantoi me fondacionin CfKK dhe punën e madhe që ata bëjnë në mbështetjen e fëmijëve të Kosovës.
Që atëherë ajo ishte gjithmonë e gatshme të kontribuonte me mbështetje ligjore sa herë që CfKK kishte nevojë.
Bardha i konsideron fëmijët si njerëzit më të bukur dhe më të pafajshëm dhe të ardhmen e Kosovës. Përmes punës së CfKK-së, ajo beson se një e ardhme e tillë mund të jetë më e ndritshme.

Meqenëse ju merrni më shumë gëzim duke u dhënë gëzim të tjerëve, duhet të mendoni shumë për lumturinë që jeni në gjendje të jepni

CV e shkurtër

2020-tutje:
Eksperte publike për arsimin ligjor: Dhuna në Familje dhe Grupet e Margjinalizuara në Programin e Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë- EUKOJUST.

2001 – 2019
Këshilltare dhe menaxhere e përgjithshme, duke punuar si në sektorin publik ashtu edhe në organizata të profilit të lartë ndërkombëtar dhe projekte të financuara nga donatorët si: EULEX, ICO/EUSR, Shtylla e Bashkimit Evropian të UNMIK-ut, USAID dhe UNDP. Përmes punës së saj, ajo mbështeti përmirësimin e Sundimit të Ligjit në Kosovë dhe ishte pjesë e ekipit të ICO-së që mbikëqyrte tranzicionin e Kosovës drejt pavarësisë së plotë.

Bardha është juriste dhe zotëron dy diploma Master në Drejtësi (LL.M) në të Drejtën Ndërkombëtare Publike dhe Private, të fituara në SHBA dhe në Kosovë.