DHURO
DHURO

Dhuro

Numri i llogarisë së Care for Kosovo Kids në Holandë është:

NL 24 RABO 0334 4001 39

Në emër të Care for Kosovo Kids, Putten

 

Numri i llogarisë së Care for Kosovo Kids në Kosovë është:

Numri i llogarisë së Përfituesit të mbajtur Banka Ekonomike Ekonomike

14 01 00 00 00 39 41 93

Str. Migjeni no. 1

Prishtina

Dhuroni përmes Paypal
Dhuroni përmes iDeal

Dhuroni përmes WhyDonate

Dhuro