Anëtare e bordit

Dolly van den Akker

Me përvojën e të pasurit fëmijë me leukemi në familjen e një shoqeje të saj, Dolly van den Akker – nënë e një djali dhe një vajze – u bë shumë e vetëdijshme se sa i rëndësishëm është kujdesi dhe ndihma e mirë për fëmijët e sëmurë. Në Holandë, kjo është e mundshme lehtësisht dhe e njëjta duhet të jetë gjithashtu edhe për Kosovën, një vend që nuk është aq larg. Fokusi në zgjidhje, krijimtaria dhe këmbëngulja sigurojnë që rezultatet e dëshiruara të arrihen në një mënyrë frymëzuese.

Bashkimi i forcave për ta bërë të pamundurën të mundur.

CV e shkurtër

2012- tutje:
Anëtare e bordit e CfKK

2023 - tutje:
Drejtoreshë e ndikimit të McDonald's

2019 – 2022:
Drerjtoreshë menaxhuese në MPG Group

Më parë:
Botuese dhe Drejtoreshë e B2B Marketing dhe Komunikime në Sanoma Media; Menaxhere e Komunikimit në McDonald’s Holandë; Menaxhere e Grupit në Hill & Knowlton; Anëtare e bordit të Stichting Ideële Reclame (SIRE), një fondacion i pavarur që rrit ndërgjegjësimin për çështjet sociale.