DHURO
DHURO

‘Ky bashkëpunim i cili i afron njerëzit me njëri-tjetrin më frymëzon dhe poashtu tregon se çfarë janë të aftë të bëjnë miqtë e mirë’. 

Carin Lobbezoo, Ambasador i Kosovës në Holandë

DHURO

Bordi i fondacionit

Bordi i fondacionit të Care for Kosovo Kids përqendrohet, pa interes dhe pa pagesë, në trajtimin, mjekimin dhe kujdesin më të mirë për çdo fëmijë kosovar të prekur nga kanceri. Përpiqet në sigurimin e donacioneve dhe në optimizmin e bashkëpunimit të Departamentit të Hemato-Onkologjisë Pediatrike të QKUK-së në Prishtinë dhe Qendrës Princesha Máxima.

Lexo më shumë

Bordi

Anke Gerrits

KRYETARE

Martine van Grotel

Këshilltare

Margriet van Dijk

ANËTARE BORDI

Dolly van den Akker

ANËTARE BORDI

Lenny Blaakman

KËSHILLTARE

Bordi Operativ në Kosovë

Mrika Karaqi

MENAXHERE

Floriana Bajrami
Fatbardhë Kaçanolli
Bardhë Krasniqi

Bordi Operativ i Holandës