DHURO
DHURO

Jolanda aan de Stegge

Jolanda – krijuese e teksteve – ndihet e bekuar që ka qasje në sistemin shëndetësor Holandez dhe do të dëshironte që të gjithë të ishin në një situatë që ofron kujdes mjekësor të përgjegjshëm dhe të azhurnuar. Ajo pëlqen të kontribuojë në projekte kuptimplota dhe që nga fillimi  ka shkruar tekste për CfKK.

Gjithmonë mund të bëhet më mirë.

CV e shkurtër

Gazetare e pavarur | krijuese dhe këshilltare komunikimi. Ajo shkruan fjalime, artikuj, intervista, kolona, ​​broshura dhe tekste për uebfaqe për organizata, agjenci qeveritare dhe botues

Anke Gerrits
Dolly van den Akker
Martine van Grotel
Edona Toplica
Sevim Cinci
Floriana Bajrami
Margriet van Dijk
Fatbardhë Kaçanolli
Marianne Fennema
Gerry Beers
Saranda Ombashi
Evguenia Trounova
Jolanda aan de Stegge
Nazmije Krasniqi
Egzon Vlashi
Ariana Cakiqi
Lenny Blaakman