DHURO
DHURO

Arkëtare

Margriet van Dijk

Që nga viti 2012 Margriet jeton dhe punon në Kosovë me burrin dhe tre fëmijët e saj. Si fizioterapiste dhe terapiste manuale ajo punon në fillimin e trajnimeve për fizioterapi në Kosovë dhe poashtu drejton një shkollë për ergoterapinë. Krahas kësaj ajo mbështet CfKK ku- dhe kur është e mundur, p.sh. rregullisht duke kontrolluar stokun e barnave së bashku me Edonën.Margriet është e frymëzuar nga stabiliteti, profesionaliteti dhe vendosmëria e Fondacionit.

Të gjithë kemi të drejtë për kujdes të mirë.

CV e shkurtër

2016-tutje:

Anëtare e bordit të CfKK në Prishtinë

 

2012-tutje:

Mësuese në shkollën për ergoterapi

Organizon trajnime për fizioterapistë.E përkushtuar për përmirësimin e cilësisë së fizioterapisë në Kosovë

 

Më parë:

Përvojë pune si fizioterapiste në Hollandë. Bachelor në fizioterapi, titull master në Shkencat e Lëvizjes Njerëzore dhe në terapinë manuale. Margriet flet rrjedhshëm shqip.

Anke Gerrits
Martine van Grotel
Margriet van Dijk
Saranda Ombashi
Dolly van den Akker
Mrika Karaqi
Floriana Bajrami
Fatbardhë Kaçanolli
Bardë Krasniqi
Egzon Vlashi
Nazmije Krasniqi
Gerry Beers
Lenny Blaakman