DHURO
DHURO

Nazmije Krasniqi

E lindur në Kosovë dhe e rritur në Holandë, Nazmija kurrë nuk i harroi rrënjët e saj. Pas diplomimit në juridik, ajo dëshiron të kontribuojë për vendin e saj duke ofruar ekspertizën e saj përmes Care for Kosovo Kids. Ajo e konsideron ndihmën ndaj të tjerëve, veçanërisht fëmijëve, një detyrë të rëndësishme në jetë.

Empatia dhe përfshirja shoqërore arrijnë shumë.

CV e shkurtër

2019 – tutje:

Profesioniste ligjore në EIFFEL.

 

2016 – 2018:

Këshilltare e projektit financiar në RT-M B.V.

 

2018:

Diplomuar në të Drejtën Kushtetuese dhe Administrative

Anke Gerrits
Martine van Grotel
Margriet van Dijk
Saranda Ombashi
Dolly van den Akker
Mrika Karaqi
Floriana Bajrami
Fatbardhë Kaçanolli
Bardë Krasniqi
Egzon Vlashi
Nazmije Krasniqi
Gerry Beers
Lenny Blaakman