Anëtare e bordit

Margriet van Dijk

Që nga viti 2012 Margriet jeton dhe punon në Kosovë me burrin dhe tre fëmijët e saj. Si fizioterapiste dhe terapiste manuale ajo punon në fillimin e trajnimeve për fizioterapi në Kosovë dhe poashtu drejton një shkollë për ergoterapinë. Krahas kësaj ajo mbështet CfKK ku- dhe kur është e mundur, p.sh. rregullisht duke kontrolluar stokun e barnave së bashku me Edonën.Margriet është e frymëzuar nga stabiliteti, profesionaliteti dhe vendosmëria e Fondacionit.

Të gjithë kemi të drejtë për kujdes të mirë.

CV e shkurtër

2016-tutje
Anëtare e bordit të CfKK në Prishtinë

2012 – tutje:
Mësuese në shkollën për ergoterapi Organizon trajnime për fizioterapistë.E përkushtuar për përmirësimin e cilësisë së fizioterapisë në Kosovë

Më parë:
Përvojë pune si fizioterapiste në Hollandë. Bachelor në fizioterapi, titull master në Shkencat e Lëvizjes Njerëzore dhe në terapinë manuale. Margriet flet rrjedhshëm shqip.