Waarom doet CfKK wat zij doet

‘Kinderen in Kosovo verdienen een kans, net als elk kind in de wereld. De meest kwetsbaren in de wereld verdienen onze steun; ik heb respect voor mensen die anderen helpen.’

Majlinda Kelmendi, CfKK-ambassadeur en bestuurslid in Kosovo. Als judoka won zij in 2016 in Rio de Janeiro als eerste Kosovaar olympisch goud.

Gezondheidszorg in Kosovo

Tot 2013 kon de medische staf van de afdeling kinderoncologie van het UCCK in Pristina wel verschillende soorten kanker vaststellen bij jonge patiënten, maar waren de artsen niet in staat de zieke kinderen te behandelen wegens het ontbreken van medicatie en andere basale benodigdheden.

Kosovaren met voldoende financiële middelen gingen en gaan met hun gezondheidsklachten naar privéklinieken en betalen hun onderzoeken en medicatie zelf of gaan hiervoor naar het buitenland. Ouders zonder voldoende financiële middelen hebben mogelijkheden niet.
Deze hartverscheurende tragedie die plaatsvond in Europa – op slechts een paar uur vliegen van Nederland – vormde de aanleiding voor de oprichting van de Nederlands – Kosovaarse Stichting Care for Kosovo Kids (CfKK). Sinds 2013 krijgen jaarlijks ca. 50 Kosovaarse kinderen met kanker een uitstekende behandeling op de afdeling Kinderoncologie in de Universiteitskliniek in Pristina. Al 10 jaar betaalt CfKK hiervoor alle noodzakelijke medicatie.

Dankzij hoogleraar Kinderoncologie en CfKK-ambassadeur Gertjan Kaspers is er een nauwe samenwerking opgezet tussen kinderoncologen van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Nederland – het grootste ziekenhuis voor Kinderoncologie in Europa – en die van de afdeling Kinderoncologie van het UCCK in Pristina. Artsen van deze afdeling worden begeleid met de diagnostiek, behandelingen en kennisondersteuning.

Dit is nodig omdat de gezondheidszorg in Kosovo kampt met problemen die terug te voeren zijn op een gebrek aan medicijnen, een tekort aan professionals en het vertrek van goede artsen naar het buitenland op zoek naar betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen.

Het recht op goede gezondheidszorg behoort tot de fundamentele rechten van de mens. Helaas is het de opeenvolgende Kosovaarse regeringen tot op heden nog niet gelukt de gezondheidszorg zo in te richten dat die kwalitatief goed, toegankelijk en toereikend is.

Het gezondheidszorgsysteem in Kosovo bestaat uit een primair, secundair en tertiair verwijzingssysteem. De eerstelijnsgezondheidszorg in Pristina kent dertien huisartsencentra en vijftien ambulante zorgeenheden. De secundaire gezondheidszorg is gedecentraliseerd over acht regionale ziekenhuizen. In de hoofdstad Pristina staat het Universitair Klinisch Centrum van Kosovo (UCCK) dat haar gezondheidszorg via twaalf klinieken aanbiedt. Dit ziekenhuis is de belangrijkste tertiaire gezondheidsinstelling en biedt de meeste gespecialiseerde medische diensten. Alleen hier kunnen Kosovaarse kinderen met kanker worden opgenomen en behandeld.

Over Kosovo

Kosovo is een jong, klein Europees land op de Balkan. Sinds het zelfstandig is, wordt er hard aan gewerkt om alle organisaties, diensten en zorg van de grond te krijgen die een land nodig heeft. Dit lukt alleen met hulp van buitenaf, want er moet veel gebeuren. Voorlopig blijft hulp nodig. De werkloosheid is hoog, het gemiddelde maandloon laag en ook in de gezondheidszorg valt veel winst te behalen. Kosovo telt ruim 1.8 miljoen inwoners, hoofdzakelijk etnische Albanezen. Naar schatting is meer dan de helft van de bevolking jonger dan 30 jaar. Het land beslaat qua oppervlakte ongeveer een kwart van Nederland.

Red het leven van Kosovaarse kinderen!