‘Die samenwerking die mensen zo dicht bij elkaar brengt, inspireert mij en laat zien waar goede vrienden samen toe in staat zijn’.

Carin Lobbezoo, ambassadeur van Nederland in Kosovo

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting focust zich belangeloos en onbezoldigd op de beste behandeling, medicatie en zorg voor ieder Kosovaars kind met kanker. Ook spant zij zich in voor het werven van donaties en het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdeling Kinderoncologie van het UCCK in Pristina en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

De stichting – opgericht als non-gouvernementele organisatie (NGO) in 2013 – baseert haar werk op humanitaire gronden en werkt volledig transparant. Hieraan wordt extra aandacht besteed om elke schijn van partijdigheid en / of belangenverstrengeling te vermijden.

Vrijwilligers
Vrijwel al het werk dat de stichting op zich neemt wordt verricht door – veelal hoogopgeleide vrouwelijke – vrijwilligers die dit doen naast hun betaalde werk. In Kosovo heeft CfKK 2 betaalde liaison managers (Edona Toplica en Rita Zhubi) in dienst voor de benodigde dagelijkse activiteiten. De stichting houdt de kosten laag, zodat vrijwel elke Euro naar de behandeling gaat van Kosovaarse kinderen met kanker. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, onder wie medische en andere relevante deskundigen uit Kosovo en Nederland.

Bestuur

Operationeel Bestuur Kosovo